SEVCH 
LÅNGARUMS CAVA
 
                                                                                                                                                         
 
"Cava "
född: 2022-05-05
uppfödare. Joakim Arvidsson

Viltspår:  1 ökl, godkänd anlagsklass
Utställning:  vg
Jakt:
 
 
SEJ(d)CH Råbockmossens Pang  NORDJ(d)CH Moltemyras Storm

SEVCH NOVCH INTJ(d)CH NORDJ(d)CH Kvilstads Fibbe

SEJ(d)CH NOJ(d)CH Hvarsta Hvästanbriz
J SEJ(d)CH Råbockmossens Jazza NOJCH SEJ(d)CH Vilgs Gusten
SEJ(d)CH Råbocksmossens Elda
J SEJ(d)CH Sjöstadens Fame SEVCH SEU(dv)CH SEJ(d)CH NOU(v)CH Kustfyrens Solo SEU(d)CH SEJ(d)CH Ubsola Kalle
SEU(d)CH NORDJ(d)CH Narmobergs Disa
SEVCH SEU(dv)CH SEJ(d)CH Sjöstadens Aqua SEUdkv)CH SEJ(d)CH Öllmans Öst
SEU(d)CH SEJ(d)CH Allax Alma