SEVCH SEU(V)CH
SJÖSTADENS EXKLUSIVA EXA
 
 
 
 
"Exa"
född: 2015-05-09
 
Ögonlyst 2018-02-22 UA
 
Viltspår: SEVCH
Utställning: SEU(v)CH
 
SEVCH SEU(v)CH Eiarö Rekyl SEJ(gs)CH NOJ(g)CH Lommerusket's Eiolf NOVCH SEUCH NOUCH Lommerusket's Arinbjörn
SEU(v)CH NOUCH Seidermann's Sulu
KBHV-07 NORDU(v)CH CIB CIE NOVV-15 NORDVV-14 SEVV-15-15-16-17 Eiarö Krösa Maja SEVCH SEU(v)CH FIUCH Keeper's Rudi
J Eiarö Gretchen
SEU(d)CH SEJ(d)CH SEVCH Sjöstadens Aqua SEU(dkv)CH SEJ(d)CH Öllmans Öst SEU(d)CH SEJ(d) CH Hultsbergets Algot
SEU(d)CH SEJ(d)CH Öllmans Rilla
SEU(d)CH SEJ(d)CH Allax Alma SEJ(d)CH INTU(d)CH NORDU(d)CH Bissebo Vaz
SEU(d)CH SEJ(D)CH Mariebergs Luma